Szczegóły ogłoszenia

K-2.381/28/2020

"Dostawa aparatury badawczej: komory hipoksyjnej wraz z systemem do wytwarzania i podtrzymywania warunków hipoksyjnych, komory hiperbarycznej wraz z systemem do wytwarzania i podtrzymywania warunków hiperbarycznych, sauny fińskiej w ramach wyposażenia laboratorium oraz wykonanie projektu technologicznego i zamiennego wraz z wykonaniem robót budowlanych i dostawą materiałów warunkujących prawidłowe funkcjonowanie zespołu komór, sauny i pomieszczeń pomocniczych "

Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pdf 111,5 2020.11.13 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 98,6 2020.11.13 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,9 2020.11.13 14
FORMULARZ OFERTY docx 23,9 2020.11.13 25
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,1 2020.11.13 19
Opis__przedmiotu__zamówienia doc 85,0 2020.11.13 26
PROJEKT UMOWY KOMORA2020 docx 78,8 2020.11.27 0
przedmiary zip 4941,3 2020.11.13 13
WYKAZ DOSTAW docx 15,4 2020.11.13 14
WYKAZ OSÓB docx 15,6 2020.11.13 12
zalacznik_1aaa_wentylacja_i_klimatyzacja dobory wentylatorów zip 8455,2 2020.11.13 16
zalacznik_1aa_wentylacja_i_klimatyzacja karty katalogowe zip 10433,5 2020.11.13 12
zalacznik_1aa_wentylacja_i_klimatyzacja karty katalogowe01 zip 12412,6 2020.11.13 10
zalacznik_1aa_wentylacja_i_klimatyzacja karty katalogowe02 zip 7726,2 2020.11.13 11
zalacznik_1aa_wentylacja_i_klimatyzacja nawilżacze parowe zip 2987,0 2020.11.13 13
zalacznik_1a_architektura zip 16037,2 2020.11.13 22
zalacznik_1a_automatyka zip 4121,6 2020.11.13 16
zalacznik_1a_centralne_ogrzewanie zip 757,4 2020.11.13 12
zalacznik_1a_elektryczny zip 9392,9 2020.11.13 14
zalacznik_1a_pozwolenie_na_budowe zip 2009,4 2020.11.13 15
zalacznik_1a_specyfikacja zip 5396,3 2020.11.13 13
zalacznik_1a_wentylacja_i_klimatyzacja zip 1560,4 2020.11.13 12
zalacznik_1a_WOD-KAN zip 1140,0 2020.11.13 13
zał. 1a do opisu przedmiotu zamówienia pdf 459,1 2020.11.13 15
zał. 1b do opsu przedmiotu zaówienia pdf 1481,0 2020.11.13 14
zał. 1c do opsu przedmiotu zaówienia pdf 719,4 2020.11.13 13
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,7 2020.11.13 12

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 25,2 2020.11.27 0

Pobierz wszystkie dokumenty