Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-590/20

"Dostawa 1 szt. laptopa 13" dla WMS"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie590 pdf 110,7 2020.11.13 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 65,6 2020.11.13 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,7 2020.11.13 16
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,2 2020.11.13 17
Wzór formularza oferty doc 27,4 2020.11.13 16
Wzór umowy - dostawy doc 31,7 2020.11.13 15

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz Modyfikacja SIWZ doc 215,0 2020.11.25 1

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (43) xml 126,4 2020.11.13 15

Pobierz wszystkie dokumenty