Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-617/20

"dostawa mebli biurowych do pokoju 401 b i 401 d w paw.A-3 - KC-zp.272-617/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 15,2 2020.11.12 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 316,2 2020.11.12 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2020.11.12 16
JEDZ docx 72,0 2020.11.12 16
Wzór formularza oferty docx 35,9 2020.11.12 23
Wzór umowy - dostawy docx 31,8 2020.11.12 18

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (1) xml 130,4 2020.11.12 16

Pobierz wszystkie dokumenty