Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/26/10/01/2020

"Dostawa telefonów VoIP oraz urządzeń sieciowych na potrzeby modernizacji telefonii stacjonarnej oraz podłączenia CSKMSWiA do sieci OST112 "

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 101,4 2020.11.11 56

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 203,5 2020.11.11 56

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2020.11.11 27
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,5 2020.11.11 22
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 286,5 2020.11.11 27
Klauzula informacyjna doc 71,5 2020.11.11 23
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 49,2 2020.11.11 60
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 54,0 2020.11.11 36
Wzór umowy docx 36,0 2020.11.11 32
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,0 2020.11.11 23

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 180,0 2020.12.01 6

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 26,5 2020.12.01 4
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna_01_12_2020 doc 197,0 2020.12.01 4
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty_01_12_2020 xls 54,5 2020.12.01 4
Wzór umowy_01_12_2020 doc 112,5 2020.12.01 3

Pobierz wszystkie dokumenty