Szczegóły ogłoszenia

FER.271.20.2020

"Udzielenie Gminie Szerzyny kredytu na pokrycie deficytu w 2020 r."

Urząd Gminy w Szerzynach

                     

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 54,3 2020.11.10 13

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.11.10 9
Formularz ofertowy doc 36,5 2020.11.10 12
harmonogram spłaty xlsx 11,1 2020.11.10 11
Istotne warunki umowy doc 34,0 2020.11.10 12
Opinia RIO pdf 522,5 2020.11.10 12
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,2 2020.11.10 10
Rb 27s pdf 793,4 2020.11.10 11
Rb 28s pdf 1145,1 2020.11.10 12
Rb N pdf 262,9 2020.11.10 11
Rb NDS pdf 160,4 2020.11.10 12
Rb Z pdf 102,1 2020.11.10 9
Uchwala_XXXIII_193_2020 pdf 1556,6 2020.11.10 10
Uchwala_XXXV_204_2020 pdf 1074,4 2020.11.10 9
Uchwała budżetowa na 2020 r. pdf 13781,8 2020.11.10 10

Pobierz wszystkie dokumenty