Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/14/10/02/2020

"Dostawa produktów leczniczych: leków różnych, do programów lekowych, chemioterapii, żywienia dojelitowego, antybiotyków."

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2020-OJS219-537241-pl pdf 1402,8 2020.11.10 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 777,5 2020.11.10 46

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2020.11.10 19
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,0 2020.11.10 18
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 283,0 2020.11.10 21
Oświadczenie o produktach leczniczych doc 30,0 2020.11.10 20
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 2052,0 2020.11.10 55
wzór umowy -zadanie nr 32 doc 149,5 2020.11.10 21
Wzór umowy sukcesywne dostawy doc 145,0 2020.11.10 23
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,5 2020.11.10 19

Pobierz wszystkie dokumenty