Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-602/20

"Dostawa subwoofera aktywnego - KC-zp. 272-602/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 39,7 2020.11.09 14

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 63,9 2020.11.09 13

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 50,0 2020.11.09 11
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 33,2 2020.11.09 11
Wzór formularza oferty docx 36,9 2020.11.09 11
Wzór umowy - dostawy docx 38,6 2020.11.09 12

Pobierz wszystkie dokumenty