Szczegóły ogłoszenia

ZP/4404/D/20

"dostawę mebli biurowych wraz z montażem oraz sprzętu AGD do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części: Część 1: dostawa wraz z montażem mebli oraz sprzętu AGD stanowiących wyposażenie pomieszczeń biurowych Związku Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ Solidarność Część 2: dostawa wraz z montażem mebli stanowiących wyposażenie pomieszczeń gabinetowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Część 3: dostawa wraz z montażem mebli oraz sprzątu AGD stanowiących wyposażenie pomieszczeń gabinetowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Część 4: dostawa wraz z montażem mebli do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. "

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 182,9 2020.11.09 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 509,5 2020.11.09 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Rzuty pomieszczenia- do Złacznika C do SIWZ- cz. 3 pdf 1679,3 2020.11.09 13
Załącznik A do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - część 1 docx 2669,3 2020.11.09 38
Załącznik B do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia- część 2 docx 543,8 2020.11.09 33
Załącznik C do SIWZ- opis przedmotu zamówienia - cz. 3 doc 3356,0 2020.11.09 36
Załącznik D do SIWZ- opis przedmotu zamówienia - cz. 4 doc 4499,0 2020.11.09 28
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz oferty- część 1 doc 46,0 2020.11.09 19
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz oferty- część 2 doc 46,5 2020.11.09 15
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz oferty- część 3 doc 46,5 2020.11.09 18
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz oferty- część 4 doc 46,5 2020.11.09 15
Załącznik nr 2 do SIWZ- FORMULARZ CENOWY- część 1 xls 329,5 2020.11.09 18
Załącznik nr 2 do SIWZ- FORMULARZ CENOWY- część 2 xls 319,5 2020.11.09 19
Załącznik nr 2 do SIWZ- FORMULARZ CENOWY- część 3 xls 322,5 2020.11.09 17
Załącznik nr 2 do SIWZ- FORMULARZ CENOWY- część 4 xls 328,5 2020.11.09 20
Załącznik nr 3 do SIWZ- JEDZ- cz. 1 xml 125,5 2020.11.09 12
Załącznik nr 3 do SIWZ- JEDZ- cz. 2 xml 125,3 2020.11.09 14
Załącznik nr 3 do SIWZ- JEDZ- cz. 3 xml 125,5 2020.11.09 17
Załącznik nr 3 do SIWZ- JEDZ- cz. 4 xml 125,3 2020.11.09 14
Załącznik nr 3a do SIWZ- instrukcja wypełniania JEDZ docx 47,9 2020.11.09 16
Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenia Wykonawcy docx 17,5 2020.11.09 13
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw doc 37,5 2020.11.09 14
Załącznik nr 6 do SIWZ- Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych za doc 49,5 2020.11.09 14
Załącznik nr 7 do SIWZ-Istotne postanowienia do umowy.doc docx 30,5 2020.11.09 17

Pobierz wszystkie dokumenty