Szczegóły ogłoszenia

KC-zp272-596/20

"remont instalacji wentylacji w budynkach domów studenckich DS16 "Itaka" i DS17 "Arkadia" przy ulicy Tokarskiego w Krakowie - etap 1 - KC-zp.272-596/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 37,0 2020.11.09 60

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 216,3 2020.11.19 53

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 60,7 2020.11.09 81

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależnośc do grupy kapitałowej doc 38,0 2020.11.09 36
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 27,5 2020.11.09 33
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu docx 23,3 2020.11.09 32
Wzór formularza oferty doc 29,0 2020.11.09 36
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 41,0 2020.11.09 30
Wzór umowy doc 207,0 2020.11.09 45
wzór Wykaz osób doc 42,5 2020.11.09 34
wzór wykazu robót budowlanych doc 51,0 2020.11.09 37
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 27,7 2020.11.09 31

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania zmiana SIWZ doc 217,0 2020.11.19 37

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,4 2020.11.27 38
Nowy Wzór formularza oferty doc 58,0 2020.11.19 25
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 214,9 2020.11.19 35

Pobierz wszystkie dokumenty