Szczegóły ogłoszenia

BFI.II.272.2.21.2020

"Dostawa komputerów przenośnych na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy"

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 105,5 2020.11.06 8

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 201,5 2020.11.06 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał. 1 - Formularz oferty docx 77,6 2020.11.06 10
Zał. 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 42,0 2020.11.06 7
Zał. 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania doc 50,0 2020.11.06 7
Zał. 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego doc 35,5 2020.11.06 6
Zał. 5 - Opis przedmiotu zamówienia doc 67,0 2020.11.06 38
Zał. 6 - Istotne postanowienia umowy docx 40,2 2020.11.06 10
Zał. 7 - Wykaz głownych dostaw doc 42,0 2020.11.06 8

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 317,7 2020.11.16 6

Pobierz wszystkie dokumenty