Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/22/10/01/2020

"Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej za pomocą trzech łączy ISDN 30B+D z numeracją publiczną wraz z dzierżawą, dostarczeniem, montażem, serwisowaniem i administrowaniem centrali, łączy i numerów końcowych z placówek podległych"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP html 181,0 2020.11.06 35

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie ogłoszenia z dnia 13-11-2020 docx 12,8 2020.11.13 14

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 56,9 2020.11.06 30

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,1 2020.11.06 24
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 24,1 2020.11.06 22
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,3 2020.11.06 23
Szczegółowy opis zamówienia doc 160,5 2020.11.06 48
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty-NIEAKTUALNY xls 67,5 2020.11.06 31
Wzór umowy-NIEAKTUALNY doc 102,0 2020.11.06 27

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 23,2 2020.11.13 11

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 781,5 2020.11.13 13

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,4 2020.11.18 11
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 21,1 2020.11.13 14
Wzór ofert XLS - wymagane dokumenty.xls-AKTUALNY xls 76,5 2020.11.13 11
Wzór umowy_AKTUALNY docx 38,8 2020.11.13 12

Pobierz wszystkie dokumenty