Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-57/20

" Usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu SZOZ nad Matką "

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu PDF 1052,1 2020.11.06 51

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540227377 pdf 142,8 2020.11.16 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
siwz PDF 1078,9 2020.11.06 50

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II Modyfikacja siwz pdf 436,0 2020.11.12 43
II Modyfikacja załacznika nr 4b, pakiet 2-38- wzór umowy pdf 274,9 2020.11.16 31
II Modyfikacja załącznik nr 2 do siwz - pakiet 1 formularz cenowy xls 164,5 2020.11.12 42
II powiadomienie o modyfikacji siwz PDF 29,1 2020.11.12 34
III Modyfikacja siwz pdf 430,6 2020.11.16 46
III powiadomienie o modyfikacji pdf 208,7 2020.11.12 39
Informacja z otwarcia-sig pdf 349,0 2020.11.23 6
IV powiadomienie o modyfikacji pdf 216,9 2020.11.16 39
Modyfikacja siwz PDF 1052,9 2020.11.12 30
Modyfikacja załacznik nr 4b do siwz wzór umowy pakiet 2-38 pdf 274,6 2020.11.12 30
Modyfikacja załącznik nr 2 do siwz - pakiet 1 formularz cenowy xls 158,5 2020.11.10 43
Modyfikacja załącznik nr 4a do siwz wzór umowy pakiet 1 pdf 245,1 2020.11.12 22
odpowiedzi na pytania pdf 271,6 2020.11.16 26
powiadomienie o modyfikacji pakietu nr 1 PDF 270,6 2020.11.10 36
Powiadomienie o unieważnieniu pakietów 11-18,21,33-36-sig pdf 420,9 2020.11.23 4
zał. nr 1 do siwz -formularz ofertowy docx 43,5 2020.11.06 53
zał. nr 7 Wykaz usług doc 31,5 2020.11.06 38
zał. nr 8 Wykaz osób doc 40,0 2020.11.06 33
zał. nr 9 do siwz -Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zał nr 3 pdf 260,0 2020.11.06 33
załacznik nr 2 do siwz formularz cenowy xls 158,0 2020.11.06 78
załacznik nr 3b do siwz opis przedmiotu zamówienia pakiet 2-38 docx 29,0 2020.11.06 51
załacznik nr 4b do siwz wzór umowy pakiet 2-38 pdf 273,2 2020.11.06 34
załącznik nr 3a do siwz opis przedmiotu zamówienia pakiet 1 docx 27,1 2020.11.06 44
załącznik nr 4a do siwz wzór umowy pakiet 1 pdf 243,7 2020.11.06 32
załącznik nr 5 do siwz - Oświadczenie wykonawcy docx 44,2 2020.11.06 35
Załącznik nr 6 do SIWZ-Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałow docx 31,6 2020.11.06 33

Pobierz wszystkie dokumenty