Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/80/2020

"Zakup sprzętu medycznego - aparatu EEG dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu."

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,0 2020.11.06 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 67,7 2020.11.06 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,7 2020.11.06 14
Formularz cenowy docx 32,6 2020.11.06 25
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,4 2020.11.06 16
Wzór formularza ofertowego doc 58,0 2020.11.06 16
Wzór umowy docx 51,1 2020.11.06 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 23,8 2020.11.17 8

Pobierz wszystkie dokumenty