Szczegóły ogłoszenia

BZP/271/59/2020

"Odbiór i transport stałych odpadów komunalnych w roku 2021"

Gmina Myślenice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2020-OJS217-531787-pl pdf 120,9 2020.11.06 34

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 86,9 2020.11.06 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zal 1 wzór oferty doc 66,5 2020.11.06 39
zal 2 oświadczenie JEDZ doc 261,0 2020.11.06 27
zal 3 wzór umowy doc 140,0 2020.11.06 33
zal 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,1 2020.11.06 24
zal 5,5a,5b,5c opis przedmiotu zamówienia zip 17663,6 2020.11.06 46
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,1 2020.11.06 23

Pobierz wszystkie dokumenty