Szczegóły ogłoszenia

KA-2/103/2020

"Sprzątanie oraz pielęgnacja roślinności na terenie Politechniki Krakowskiej przy Al. Jana Pawła II i ul. Warszawskiej w Krakowie"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 135,1 2020.11.06 49

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 218,0 2020.11.06 43

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,6 2020.11.06 39
ESPD xml 142,9 2020.11.06 32
Formularz ofertowy doc 56,5 2020.11.06 37
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,3 2020.11.06 34
Projekt umowy doc 189,0 2020.11.06 37
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 86,5 2020.11.06 51
Wykaz usług doc 36,5 2020.11.06 41
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2020.11.06 32

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Termin wizji lokalnej pdf 195,6 2020.11.17 23
Wyjaśnienie treści SIWZ pdf 387,7 2020.11.18 20

Pobierz wszystkie dokumenty