Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-532/20

"Usługa druku offsetowego i dostawy książek dla Wydawnictw AGH - Kc-zp.272-532/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 33,3 2020.11.05 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 59,3 2020.11.05 47

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wykaz zrealizowanych usług docx 24,6 2020.11.05 17
Wzór formularza oferty doc 60,5 2020.11.05 16
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia docx 26,3 2020.11.05 14
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu docx 23,0 2020.11.05 14
Wzór umowy - usługi doc 81,5 2020.11.05 14

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ docx 217,3 2020.11.06 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,4 2020.11.13 12

Pobierz wszystkie dokumenty