Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-595/20

"Usługa druku cyfrowego i dostawy książek dla Wydawnictw AGH - Kc-zp.272-595/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 33,2 2020.11.05 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 61,7 2020.11.05 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,9 2020.11.13 8
Wykaz zrealizowanych usług doc 35,5 2020.11.05 17
Wzór formularza oferty doc 73,5 2020.11.05 15
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia docx 26,3 2020.11.05 13
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu docx 23,1 2020.11.05 14
Wzór umowy - usługi doc 78,5 2020.11.05 12

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ docx 216,4 2020.11.06 12

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2020.11.13 13

Pobierz wszystkie dokumenty