Szczegóły ogłoszenia

OR.272.9.2020

"Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 2082O przy ul. Okrzei w Kietrzu"

Powiat Głubczycki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 55,5 2020.11.03 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,2 2020.11.03 2

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Umowa pdf 198,7 2020.11.03 22
zał. nr 1 - formularz ofertowy doc 59,0 2020.11.03 23
zał. nr 2 - wykaz robot doc 33,5 2020.11.03 25
zał. nr 3 - wykaz osób doc 34,5 2020.11.03 25
zał. nr 4 - Oświadczenie wykonawcy doc 52,0 2020.11.03 28
zał. nr 5 - Dokumenty dotyczące przynależnościbraku przynależności do tej sa doc 46,0 2020.11.03 19
zał. nr 6 - Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 34,0 2020.11.03 22
zał. nr 7 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 37,0 2020.11.03 20
zał. nr 8 - Przedmiar pdf 194,7 2020.11.03 27
zał. nr 9 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami doc 29,5 2020.11.03 23

Pobierz wszystkie dokumenty