Szczegóły ogłoszenia

FER.271.19.2020

"Remont drogi gminnej nr 200620K Żurowa - Dobrocin w miejscowości Żurowa w km 2+820 - 2+980"

Urząd Gminy w Szerzynach

                     

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 57,8 2020.10.30 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.10.30 24
formularz ofertowy doc 47,0 2020.10.30 27
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,0 2020.10.30 23
PRZEDMIAR pdf 294,1 2020.10.30 28
STWiORBpowodz pdf 305,1 2020.10.30 27
wzór umowy docx 37,0 2020.10.30 23

Pobierz wszystkie dokumenty