Szczegóły ogłoszenia

KA-2/106/2020

"Wzmocnienie układu belek w budynku DS.-6 (21-4) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Dostosowanie budynku dydaktyczno-administracyjnego Kwadrat do wymagań ochrony ppoż. budynek DS.-6 (21-4), ul. Skarżyńskiego"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 67,3 2020.10.28 49

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 75,3 2020.10.28 56

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja zip 6981,3 2020.10.28 58
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2020.10.28 37
Formularz ofertowy docx 32,6 2020.10.28 39
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,9 2020.10.28 37
Projekt umowy-załącznik nr 7 do SIWZ doc 265,5 2020.10.28 39
Wykaz osób doc 34,5 2020.10.28 38
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2020.10.28 39
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2020.10.28 39

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ- wizja lokalna doc 22,7 2020.11.02 51

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2020.11.16 40

Pobierz wszystkie dokumenty