Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-577/20

"Wykonanie bieżących robót budowlanych i instalacyjnych w kompleksie pawilonów D, DGŚ, M, MK, MŁ, RE oraz w lokalach mieszkalnych i budynkach zakładowych w Krakowie stanowiących własność AGH - KC-zp.272-577/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 34,9 2020.10.22 62

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 66,0 2020.10.22 86

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty_dotyczące_przynależności_do_grupy_kapitałowej docx 28,5 2020.10.22 60
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_oraz_spełnianiu_warunków_udziału doc 49,5 2020.10.22 82
Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału doc 37,5 2020.10.22 65
Oświadczenie_podwykonawcy docx 27,3 2020.10.22 54
Wykaz_osób doc 41,0 2020.10.22 53
Wzór_formularza_oferty doc 64,5 2020.10.22 60
wzór_umowy_bieżące DMR doc 242,0 2020.10.22 59
wzór_wykazu_robót_budowlanych doc 44,5 2020.10.22 58
Zobowiązanie_podmiotów_trzecich_do_oddania_do_dyspozycji_niezbędnych_zasobów doc 37,0 2020.10.22 59

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 23,1 2020.11.06 55

Pobierz wszystkie dokumenty