Szczegóły ogłoszenia

MPW.ZP.3121.9.2020

"Remont pomieszczeń Fotoplastikonu Warszawskiego "

Muzeum Powstania Warszawskiego

Operator przetargu: Dawidowska Anna                       Data Ostatniej Modyfikacji: 06.11.2020

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 136,7 2020.10.22 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia doc 321,5 2020.10.22 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. Specyfikacja techniczna ogolna budv1 pdf 279,8 2020.10.22 34
2020.10.20 Fotoplastikon kosztorys scalony pełnobranżowy v7 —p pdf 178,4 2020.10.22 57
FP-PW-A-zestawienie mebli pdf 125,5 2020.10.22 33
FP-PW-A-zestawienie opraw pdf 98,2 2020.10.22 33
FP-PW-A-zestawienie wyposażenia toalet pdf 116,7 2020.10.22 34
FP-PW-IS-OG-01 pdf 154,0 2020.10.22 30
FP-PW-IS-OG-02 pdf 107,8 2020.10.22 32
FP-PW-IS-WK-01 pdf 150,3 2020.10.22 28
FP-PW-IS-WK-02 pdf 121,1 2020.10.22 30
FP_PW_A_01 inwentaryzacja rzut pdf 592,8 2020.10.22 33
FP_PW_A_02 inwentaryzacja przekroje pdf 398,0 2020.10.22 33
FP_PW_A_03 inwentaryzacja przekroje pdf 372,8 2020.10.22 34
FP_PW_A_04 aranżacja pdf 689,1 2020.10.22 33
FP_PW_A_05 wyburzenia pdf 320,5 2020.10.22 29
FP_PW_A_06 posadzki pdf 469,1 2020.10.22 35
FP_PW_A_07 przemurowania pdf 351,0 2020.10.22 33
FP_PW_A_08 rzut sufitów pdf 312,8 2020.10.22 29
FP_PW_A_09 oświetlenie pdf 636,8 2020.10.22 29
FP_PW_A_10 gniazda wtykowe pdf 619,2 2020.10.22 28
FP_PW_A_11 pomieszczenie 1_1 rzut przekrój pdf 281,3 2020.10.22 35
FP_PW_A_12 pomieszczenie 1_1 przekroje pdf 267,0 2020.10.22 32
FP_PW_A_13 pomieszczenie 1_2 rzut przekroje pdf 309,3 2020.10.22 32
FP_PW_A_14 pomieszczenie 1_2 przekroje pdf 263,4 2020.10.22 34
FP_PW_A_15 pomieszczenie 1_3 1_13 rzut pdf 372,9 2020.10.22 28
FP_PW_A_16 pomieszczenie 1_3 1_13 przekroje pdf 320,8 2020.10.22 30
FP_PW_A_17 pomieszczenie 1_3 1_13 przekroje pdf 319,4 2020.10.22 30
FP_PW_A_18 pomieszczenie 1_6 rzut pdf 300,3 2020.10.22 33
FP_PW_A_19 pomieszczenie 1_6 przekroje pdf 285,8 2020.10.22 31
FP_PW_A_20 pomieszczenie 1_6 przekroje pdf 298,7 2020.10.22 35
FP_PW_A_21 pomieszczenie 1_8 rzut przekroje pdf 352,1 2020.10.22 31
FP_PW_A_22 pomieszczenie 1_9 rzut przekroje pdf 347,4 2020.10.22 34
FP_PW_A_23 pomieszczenie 1_10 rzut pdf 308,4 2020.10.22 33
FP_PW_A_24 pomieszczenie 1_10 przekroje pdf 309,9 2020.10.22 30
FP_PW_A_25 pomieszczenie 1_10 przekroje pdf 299,6 2020.10.22 28
FP_PW_A_26 pomieszcznie 1_10 projekt kuchni pdf 285,2 2020.10.22 28
FP_PW_A_27 pomieszczenie 1_11 rzut pdf 303,1 2020.10.22 29
FP_PW_A_28 pomieszczenie 1_11 przekroje pdf 306,7 2020.10.22 30
FP_PW_A_29 pomieszczenie 1_11 przekroje pdf 306,3 2020.10.22 31
FP_PW_A_30 pomieszczenie 1_12 rzut pdf 298,4 2020.10.22 27
FP_PW_A_31 pomieszczenie 1_12 przekroje pdf 293,2 2020.10.22 29
FP_PW_A_32 pomieszczenie 1_12 przekroje pdf 302,0 2020.10.22 29
FP_PW_A_33 zestawienie stolarki drzwiowej pdf 261,7 2020.10.22 32
FP_PW_A_OPIS pdf 247,1 2020.10.22 27
FP_PW_IS_OPIS pdf 178,3 2020.10.22 31
kosztorys xls 464,5 2020.10.22 35
OST E.00 - Wymagania_ogolne_elektryczne v1 pdf 231,5 2020.10.22 30
OST IS.6.0 Wymagania ogólne SANIT V1 pdf 254,2 2020.10.22 31
Rys_1_elektr pdf 132,9 2020.10.22 30
Rys_2_oswietlenie pdf 160,2 2020.10.22 26
Rys_3_schemat pdf 309,1 2020.10.22 26
Rys_4_widok_rozdzielnica pdf 588,3 2020.10.22 24
SST E.1.00 - Roboty_elektryczne pdf 143,7 2020.10.22 30
SST IS.6.1 Instalacja wod-kan pdf 161,2 2020.10.22 28
SST IS.6.2 Instalacja grzewcza pdf 167,5 2020.10.22 32

Pobierz wszystkie dokumenty