Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-529/20

"dostawa 2 szt. laptopów dla WEAIiIB"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 529 pdf 117,5 2020.10.20 51

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 60,0 2020.10.20 47

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,9 2020.10.20 39
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58,8 2020.10.20 38
Wzór formularza oferty docx 29,3 2020.10.20 39
Wzór umowy - dostawy (4) docx 30,7 2020.10.20 41

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (39) xml 126,4 2020.10.20 39
Informacja_z_otwarcia_ofert docx 23,6 2020.11.20 9

Pobierz wszystkie dokumenty