Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.15.2020

"Przebudowa istniejącego boiska sportowego przy Domu Kultury w Woli Zabierzowskiej"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 57,9 2020.10.19 91

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie pdf 51,9 2020.10.30 38

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 68,9 2020.10.19 83

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja projektowa zip 4376,6 2020.10.19 122
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,6 2020.10.19 59
Formularz oferty doc 52,0 2020.10.19 66
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 34,0 2020.10.19 69
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 75,5 2020.10.19 67
Projket umowy doc 176,0 2020.10.19 66
STWiORB pdf 1457,6 2020.10.19 66
Wykaz robót budowlanych doc 36,0 2020.10.19 63
Wykaz osób doc 41,0 2020.10.19 64
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,5 2020.10.19 57

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,3 2020.10.30 42

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 19,9 2020.10.26 80
Wyjaśnienie treści SIWZ 2 doc 19,5 2020.10.29 60
Wyjaśnienie treści SIWZ 3 doc 18,3 2020.10.30 57

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 43,5 2020.11.05 62
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 18,6 2020.10.30 68

Pobierz wszystkie dokumenty