Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-562/20

"wydzielenie odpływów sieciowych z rozdzielni głównej niskiego napięcia (RG-nN) stacji nr 44089 w pawilonie U-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-562/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 37,6 2020.10.19 50

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 75,4 2020.10.19 67

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty_dotyczące_przynależności_do_grupy_kapitałowej docx 26,2 2020.10.19 51
Karta_zatwierdzeń-2 pdf 162,7 2020.10.19 44
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_oraz_spełnianiu_warunków_udziału doc 49,5 2020.10.19 45
Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału doc 37,0 2020.10.19 43
Oświadczenie_podwykonawcy docx 27,3 2020.10.19 42
Wykaz_osób doc 37,0 2020.10.19 44
Wzor_umowy_na_roboty_budowlane_RBM-21 docx 88,8 2020.10.19 46
Wzór_formularza_oferty doc 62,0 2020.10.19 43
wzór_wykazu_robót_budowlanych doc 44,0 2020.10.19 43
Zobowiązanie_podmiotów_trzecich_do_oddania_do_dyspozycji_niezbędnych_zasobów doc 38,0 2020.10.19 42

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,8 2020.11.04 51

Pobierz wszystkie dokumenty