Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/15/07/01/2020

"Termomodernizacja budynku Polikliniki w Siedlcach."

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń html 55,6 2020.10.16 111

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia htm 20,2 2020.10.28 68

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 268,0 2020.10.16 120

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 27,0 2020.10.16 114
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,5 2020.10.16 51
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 36,5 2020.10.16 56
Istotne postanowienia umowy doc 251,0 2020.10.16 74
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 43,5 2020.10.16 52
Projekty przedmiary dokumentacja cz 1 7z 100577,6 2020.10.16 127
Projekty przedmiary dokumentacja cz 2 7z 71052,4 2020.10.16 93
Projekty przedmiary dokumentacja cz.1 7z 23901,6 2020.10.16 77
Projekty przedmiary dokumentacja cz.2 7z 18009,0 2020.10.16 70
Projekty przedmiary dokumentacja cz.3 7z 23356,4 2020.10.16 74
Projekty przedmiary dokumentacja cz.4 7z 25218,9 2020.10.16 113
Projekty przedmiary dokumentacja cz.5 7z 28527,9 2020.10.16 64
Projekty przedmiary dokumentacja cz.6 7z 16076,1 2020.10.16 69
Projekty przedmiary dokumentacja cz.7 7z 25718,8 2020.10.16 70
Projekty przedmiary dokumentacja cz.8 7z 7970,2 2020.10.16 71
Projekty przedmiary dokumentacje cz 1 7z 86401,3 2020.10.16 71
Projekty, przedmiary,dokumentacja 7z 171616,0 2020.10.16 108
RODO klauzula doc 37,0 2020.10.16 54
UMOWA powierzenia danych szkolenie docx 30,2 2020.10.16 49
Wykaz osób rtf 36,6 2020.10.16 57
Wykaz wykonanych robót budowlanych docx 19,7 2020.10.16 56
Wzór Harmonogramu rzeczowo- finansowego xlsx 11,8 2020.10.16 56
Wzór oferty docx 29,2 2020.10.16 58

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 32,0 2020.10.28 46

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 39,0 2020.10.28 66

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o odrzuceniu oferty doc 32,0 2020.12.03 3
Informacja z otwarcia ofert doc 58,0 2020.11.09 84
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 26,5 2020.10.28 104

Pobierz wszystkie dokumenty