Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-39/20

"Obsługa serwisowa akceleratora TrueBeam"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZP-271-39-20 - Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020-OJS202-490162-pl pdf 116,1 2020.10.16 107

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZP-271-39-20 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [ZMIANA : 22 X 2020 r.] docx 149,4 2020.10.16 35

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZP-271-39-20 - Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ (22 X 2020 r.) pdf 1241,4 2020.10.22 16

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZP-271-39-20 - Informacja z otwarcia ofert (29 X 2020 r.) pdf 911,7 2020.10.29 3

Pobierz wszystkie dokumenty