Szczegóły ogłoszenia

119/2020

"dostawy produktów leczniczych, wybranych opatrunków oraz wyrobów medycznych do witrektomii na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 140,0 2020.10.16 38

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 105,6 2020.10.16 46

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.10.16 25
formularz cenowy xlsx 159,7 2020.10.16 120
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,7 2020.10.16 26
projekt umowy - leki doc 1145,5 2020.10.16 29
projekt umowy użyczenia doc 37,5 2020.10.16 26
umowa projekt - opatrunki doc 1143,5 2020.10.16 25
umowa użyczenia - załącznik 1 doc 28,5 2020.10.16 28
umowa użyczenia - załacznik 2 doc 29,5 2020.10.16 28
wykaz dostaw doc 34,0 2020.10.16 26
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 53,0 2020.10.16 32
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2020.10.16 27

Pobierz wszystkie dokumenty