Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-484/20

"Prenumerata czasopism zagranicznych na 2021 rok dla BG - KC-zp.272-484/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 120,1 2020.10.16 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 63,9 2020.10.16 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 59,2 2020.10.16 16
Szczegółowa specyfikacja cenowa docx 35,8 2020.10.16 20
Wykaz zrealizowanych dostaw docx 22,5 2020.10.16 18
Wzór formularza oferty docx 23,2 2020.10.16 16
Wzór umowy - dostawy docx 24,1 2020.10.16 18
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego docx 21,3 2020.10.16 16

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 139,4 2020.10.16 16

Pobierz wszystkie dokumenty