Szczegóły ogłoszenia

ZP 271.18.2020

"Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Woźniki."

Urząd Miejski w Woźnikach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 63,3 2020.10.15 23

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 76,9 2020.10.15 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 40,7 2020.10.15 15
kalkulaca ul. Koziegłowska Dworcowa xls 21,0 2020.10.15 14
kalkulacja - odśnieżanie xls 21,5 2020.10.15 15
kalkulacja - odśnieżanie z posypywaniem xls 21,5 2020.10.15 14
kalkulacja - posypywanie xls 21,5 2020.10.15 14
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 41,1 2020.10.15 13
specyfikacja doc 68,0 2020.10.15 12
umowa projekt doc 65,5 2020.10.15 14
WYKAZ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA doc 34,5 2020.10.15 14
wykaz dróg załącznik nr 1 doc 77,5 2020.10.15 14
Wykaz osób doc 39,0 2020.10.15 13
Wzór oferty na dostawy doc 47,0 2020.10.15 16
zasady doc 53,0 2020.10.15 15

Pobierz wszystkie dokumenty