Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-472/20

"Usługa dostarczania przesyłek kurierskich krajowych i zagranicznych dla potrzeb AGH - Kc-zp.272-472/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 35,9 2020.10.15 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety)(1) docx 50,6 2020.10.15 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji doc 25,9 2020.10.15 33
Szczegółowa kalkulacja cenowa - Załącznik nr 6a xlsx 18,7 2020.10.15 35
Szczegółowa kalkulacja cenowa - Załącznik nr 6b xlsx 22,1 2020.10.15 34
Wykaz zrealizowanych usług doc 30,0 2020.10.15 29
Wzór formularza oferty doc 29,1 2020.10.15 33
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu doc 27,3 2020.10.15 30
Wzór umowy doc 30,1 2020.10.15 36

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ docx 217,6 2020.11.05 13

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ docx 220,4 2020.11.05 13

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 34,5 2020.11.10 12
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA docx 14,7 2020.10.22 24
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR 2 docx 13,0 2020.10.30 13
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR 3 docx 13,3 2020.11.05 12
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 214,8 2020.10.22 28
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert nr 2 doc 214,7 2020.10.30 20
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert nr 3 doc 214,7 2020.11.05 14

Pobierz wszystkie dokumenty