Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-374/20

"Usługa przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń wraz z egzaminem, dla pracowników AGH w zakresie zarządzania informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia - Szkolenie CISM/CISSP wraz z egzaminem i certyfikatami - w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17 - Kc-zp.272-374/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 410,9 2020.10.14 27

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 438,8 2020.10.14 16

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 54,2 2020.10.14 14
Oświadeczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 52,6 2020.10.14 14
Wykaz osób i podmiotów odpowiedzialnych za realizację zamówienia doc 406,7 2020.10.14 15
Wykaz zrealizowanych usług doc 47,3 2020.10.14 15
Wzór formularza oferty doc 57,3 2020.10.14 14
Wzór umowy - usługi doc 425,6 2020.10.14 16

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianie ogłoszenia Kc-zp.272-374 20-1 docx 517,5 2020.10.21 0

Pobierz wszystkie dokumenty