Szczegóły ogłoszenia

IBP.III.271.4.2020

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Łapanów w roku 2021"

Gmina Łapanów

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 122,6 2020.10.14 52

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie nr 2020-OJS212-519513 pdf 69,1 2020.10.30 26

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 69,2 2020.10.14 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,2 2020.10.14 35
Formularz oferty doc 57,5 2020.10.14 38
Oświadczenie o spełnianiu wymagań rozporządzenia MŚ doc 38,0 2020.10.14 37
Projekt umowy doc 142,0 2020.10.14 38
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 2020 docx 37,7 2020.10.14 46
Wykaz usług doc 40,0 2020.10.14 36
Wykaz narzędzi (pojazdów), wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych doc 36,0 2020.10.14 36
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2020.10.14 35

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 docx 30,3 2020.11.03 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request(2) xml 139,0 2020.10.14 36
Informacja z otwarcia ofert doc 21,2 2020.11.18 21

Pobierz wszystkie dokumenty