Szczegóły ogłoszenia

PN/MP/9/20

"Modernizacja podjazdów dla osób niepełnosprawnych na terenie Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie - w celu przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych."

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 35,6 2020.10.13 53

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 56,5 2020.10.13 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2020.10.13 41
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2020.10.13 39
Wykaz osób doc 20,3 2020.10.13 39
Wykaz robót budowlanych doc 18,2 2020.10.13 42
Wzór oferty na roboty budowlane doc 28,9 2020.10.13 40
Wzór umowy na roboty budowlane doc 58,3 2020.10.13 39

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 28,0 2020.10.28 30
Program funkcjonalno-użytkowy zip 21049,5 2020.10.13 45
PRZEDMIARY zip 1064,0 2020.10.13 44

Pobierz wszystkie dokumenty