Szczegóły ogłoszenia

ZP.WN.271.2.2020

"Sukcesywny odbiór, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych oraz skratek i zawartości piaskowników, powstających na oczyszczalniach ścieków na terenie gminy Niepołomice. "

WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE sp z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu - zamówienie sektorowe pdf 151,0 2020.10.13 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 87,0 2020.10.13 21

Pobierz wszystkie dokumenty