Szczegóły ogłoszenia

WIWa.272.18.2020

"Sprzęt laboratoryjny II "

Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 236,5 2020.10.13 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 68,2 2020.10.13 29
Załącznik nr 1 - Formularz oferty docx 34,3 2020.10.13 28
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy doc 193,5 2020.10.13 30
Załącznik nr 4 - Dokument dot.przynależności do grupy kapitałowej docx 31,7 2020.10.13 28
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji ni docx 27,8 2020.10.13 29
Załącznik nr 6 - wzór umowy pdf 235,9 2020.10.13 31

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pdf 10188,2 2020.10.13 31

Pobierz wszystkie dokumenty