Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-524/20

"Dostawa zestawu zautomatyzowanego analizatora chemisorpcji do dynamicznych pomiarów temperaturowo-programowanych (TPO,TPR,TPD,TPX), chemisorpcji pulsacyjnej, pomiaru pola powierzchni właściwej BET z opcją par, rozszerzonym o możliwości pomiaru wielkości i dystrybucji porów oraz analizy produktów desorpcji - KC-zp.272-524/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 31,7 2020.10.12 25

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_1 doc 218,3 2020.10.14 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 92,6 2020.10.12 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ doc 221,0 2020.10.12 22
Wykaz_zrealizowanych_dostaw doc 38,0 2020.10.12 22
Wzór_formularza_oferty docx 36,3 2020.10.12 21
Wzór_umowy docx 32,3 2020.10.12 22
Zobowiązanie_podmiotów_trzecich_do_oddania_do_dyspozycji_niezbędnych_zasobów doc 36,5 2020.10.12 22

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 220,1 2020.10.21 2

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 126,8 2020.10.12 22
informacja_o_zmianie_ogłoszenia_1 docx 214,3 2020.10.12 24
informacja_o_zmianie_ogłoszenia_2 docx 214,5 2020.10.12 24
informacja_o_zmianie_ogłoszenia_3 docx 215,7 2020.10.21 3

Pobierz wszystkie dokumenty