Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.74.2020

"Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Pod Lasem w Miejscowości Lubnów odcinek od ul. Leśnej do ul. Konwaliowej w km 2+277 – do km 2+677"

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

                     

Brak dokumentów do pobrania