Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-527/20

"Dostawa stanowiska laboratoryjnego do badań wpływu zatłaczania CO2 na parametry geomechaniczne w litych próbkach skał w warunkach złożowych dla WWNiG"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 23,6 2020.10.09 55

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 65,3 2020.10.09 39

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2020.10.09 39
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,1 2020.10.09 40
Wzór formularza oferty doc 27,5 2020.10.09 47
Wzór umowy - dostawy doc 31,5 2020.10.09 41

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (3) - KC-zp.272-527-20 xml 138,4 2020.10.09 43
Informacja z otwarcia ofert doc 21,7 2020.11.16 8

Pobierz wszystkie dokumenty