Szczegóły ogłoszenia

PCPR.2120.3.3020

"Zakup sprzętu komputerowego wraz Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 "

Powiat Głubczycki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 50,8 2020.10.08 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 143,8 2020.10.08 90

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ODPOWIEDŹ 1 pdf 134,8 2020.10.12 28
ODPOWIEDŹ 2 pdf 276,4 2020.10.13 25
umowa zakupu sprzętu komputerowego-1 pdf 303,3 2020.10.08 33
zał. nr 1 - formularz ofertowy doc 127,0 2020.10.08 42
zał. nr 2 - Zrealizowane zamówienia doc 106,0 2020.10.08 20
zał. nr 3 - Oświadczenie wykonawcy doc 113,0 2020.10.08 23
zał. nr 4 - Dokumenty dotyczące przynależnościbraku przynależności do tej sa doc 112,0 2020.10.08 19
zał. nr 5 - Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 101,0 2020.10.08 18
zał. nr 6 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami doc 95,5 2020.10.08 18

Pobierz wszystkie dokumenty