Szczegóły ogłoszenia

DLiUT.260.39.2020

"Odbiór i zagospodarowanie frakcji nadsitowej powyżej 80mm o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.)"

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

                     

Brak dokumentów do pobrania