Szczegóły ogłoszenia

SA.270.2.2.2020

"Budowa otwartego zbiornika p. poż. o pojemności 220m3 na cele przeciwpożarowe z funkcją poidła dla zwierzyny leśnej, budowa placu manewrowego o pow. 420m2 wraz z punktem czerpania wody (studnią głębinową) - postępowanie II"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 754,4 2020.10.07 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia docx 2027,2 2020.10.07 35

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Decyzja - roboty geologiczne pdf 951,9 2020.10.07 19
Pozwolenie na budowę pdf 860,0 2020.10.07 18
Załacznik nr 10 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pdf 349,6 2020.10.07 25
Załacznik nr 12 schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych pdf 103,3 2020.10.07 22
Załacznik nr 9 K1 pdf 845,5 2020.10.07 19
Załacznik nr 9 K2 pdf 164,2 2020.10.07 20
Załącznik nr 1 doc 104,5 2020.10.07 22
Załącznik nr 11 Przedmiar robót pdf 151,3 2020.10.07 29
Załącznik nr 12 Operat wodnoprawny pdf 786,0 2020.10.07 25
Załącznik nr 12 plan i zasięg oddiaływania zamierzonego korzystania z wód pdf 378,0 2020.10.07 22
Załącznik nr 12 przekrój poprzeczny podłużny pdf 309,3 2020.10.07 26
Załącznik nr 13 Projekt robót geologicznych pdf 15958,0 2020.10.07 22
Załącznik nr 14 xls 40,0 2020.10.07 19
Załącznik nr 2 doc 49,0 2020.10.07 20
Załącznik nr 3 doc 48,5 2020.10.07 20
Załącznik nr 4 doc 42,0 2020.10.07 20
Załącznik nr 5 doc 36,5 2020.10.07 19
Załącznik nr 6 doc 35,0 2020.10.07 19
Załącznik nr 7 pdf 348,1 2020.10.07 21
Załącznik nr 8 doc 45,5 2020.10.07 18
Załącznik nr 9 IS_1 pdf 139,9 2020.10.07 21
Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy pdf 681,3 2020.10.07 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 100,1 2020.10.22 12

Pobierz wszystkie dokumenty