Szczegóły ogłoszenia

DZP-270-46-2020

"Dostawa skanerów dowodów osobistych oraz sprzętu niezbędnego do drukowania opasek identyfikacyjnych dla pacjentów"

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ

                     

Brak dokumentów do pobrania