Szczegóły ogłoszenia

FER.271.17.2020

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1387K Siepietnica - Lubaszowa w miejscowości Ołpiny polegająca na budowie chodnika - ETAP II (od km 12+567,6 do km 900,8)"

Urząd Gminy w Szerzynach

                     

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 60,1 2020.10.02 20

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.10.02 20
formularz ofertowy doc 42,0 2020.10.02 20
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 24,8 2020.10.02 19
wzór umowy docx 36,8 2020.10.02 20

Pobierz wszystkie dokumenty