Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-36/20

"Sukcesywna dostawa sprzętu i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 127,4 2020.10.02 336

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna)_I pdf 65,2 2020.10.08 52
Informacja o zmianach (procedura pełna)_II pdf 66,1 2020.10.16 38
Informacja o zmianach (procedura pełna)_III pdf 70,0 2020.10.29 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 56,2 2020.10.02 106

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2020.10.02 55
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 100,3 2020.10.02 59
protokół odbioru docx 18,0 2020.10.02 60
Wzór oferty na dostawy doc 35,5 2020.10.02 67
Wzór umowy na dostawy docx 34,9 2020.10.02 57
Załącznik - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf 986,0 2020.10.02 156
Załącznik_Tabela Parametrów Technicznych_Zadanie_1 docx 126,1 2020.10.02 100
Załącznik_Tabela Parametrów Technicznych_Zadanie_2 docx 47,6 2020.10.02 84

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2020.11.16 24

Pobierz wszystkie dokumenty