Szczegóły ogłoszenia

ZOZ.DZP.271.2.IX.2020

"USŁUGA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN"

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 32,6 2020.09.30 37

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 24,4 2020.10.28 3

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2020-OJS210-514165-pl pdf 66,3 2020.10.28 1
23.10.2020 Informacja do wszystkich Wykonawców doc 29,0 2020.10.23 9
27.10.2020 DO ODPOWIEDZI Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówieni docx 103,8 2020.10.27 2
27.10.2020 DO ODPOWIEDZI Załącznik nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umow docx 70,6 2020.10.27 4
27.10.2020 Odpowiedzi na pytania docx 54,6 2020.10.27 4
28.10.2020 MODYFIKACJA treści SIWZ-zmiana terminu docx 17,0 2020.10.28 2
28.10.2020 Odpowiedzi ZOZ.DZP.271.2.IX.2020 doc 45,5 2020.10.28 3
28.10.2020 r. Informacja do wszystkich Wykonawców doc 30,0 2020.10.28 2
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_9f83801e-a79f-49e2-b0ed-4ce2753b819f asc 0,7 2020.09.30 31
Ogłoszenie o zamówieniu 2020-OJS190-459222-pl pdf 119,1 2020.09.30 34
SIWZ docx 100,8 2020.09.30 39
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia docx 103,8 2020.09.30 43
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Struktura pracowników 2020 - Kopia XLSX 52,1 2020.09.30 38
Załącznik Nr 2A do SIWZ - Struktura Współubezpieczonych xls 50,5 2020.09.30 40
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy docx 78,4 2020.09.30 44
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Obliczenie ceny oferty xlsx 20,9 2020.09.30 35
Załącznik nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy docx 71,0 2020.09.30 37
Załącznik nr 6 do SIWZ - JEDZ docx 53,5 2020.09.30 32
Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie dotyczacych spełnienia warunków udzial doc 82,0 2020.09.30 34
Załącznik nr 7A do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia doc 89,0 2020.09.30 32
Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku do grupy ka docx 24,0 2020.09.30 33

Pobierz wszystkie dokumenty