Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-49/A/20

"Dostawa wycinarki laserowej fiber z osprzętem dla Katedry Technologii i Automatyzacji Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,6 2020.09.30 123

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 52,6 2020.09.30 56

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2020.09.30 27
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 26,0 2020.09.30 27
Projekt umowy doc 72,0 2020.09.30 29
Protokól odbioru doc 40,0 2020.09.30 27
Wzór oferty na dostawy doc 54,0 2020.09.30 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2020.10.13 20

Pobierz wszystkie dokumenty