Szczegóły ogłoszenia

111/2020

"Usługi przeglądów technicznych i napraw pomp infuzyjnych produkcji firmy Braun"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 36,8 2020.09.29 37

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 23,2 2020.10.19 2

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 73,4 2020.09.29 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.09.29 22
F07_Wzór oświadzczenia-11 pdf 122,6 2020.09.29 24
Formularz cenowy xlsx 53,7 2020.09.29 27
Formularz oferty xlsx 57,2 2020.09.29 24
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,3 2020.09.29 23
Projekt umowy-zmieniony docx 42,4 2020.09.29 23
Wykaz osób docx 17,6 2020.09.29 22
Wykaz usług docx 17,9 2020.09.29 24
Z9_Zasady środowiskowe i jakości pdf 125,0 2020.09.29 22

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,3 2020.10.08 15
Powiadomienie o zmianach w SIWZ-2 doc 19,0 2020.10.14 8

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 20,3 2020.10.08 15
Wyjaśnienie treści SIWZ-2 doc 23,4 2020.10.14 7

Pobierz wszystkie dokumenty