Szczegóły ogłoszenia

KC.zp.272-491/20

"Kurs języka niemieckiego dla dwóch pracowników administracyjnych COP, w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC.zp.272-491/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 417,5 2020.09.25 56

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 50,5 2020.10.05 22

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 40,0 2020.10.05 23
Oferta cenowa doc 431,0 2020.09.25 37
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 52,0 2020.09.25 35
wykaz_osób doc 421,5 2020.09.25 35
Wzór umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych docx 24,6 2020.09.25 34
Wzór umowy - usługi docx 409,0 2020.09.25 35
Wzór wykazu usług doc 414,5 2020.09.25 36

Pobierz wszystkie dokumenty