Szczegóły ogłoszenia

NA/P/289/2020

"Konserwacja oraz serwis instalacji i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, agregatów wody lodowej oraz urządzeń chłodzących typu split i multisplit w budynkach Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 184,4 2020.09.24 118

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 207,5 2020.09.24 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.09.24 29
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2020.09.24 27
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 102,2 2020.09.24 40
Wykaz dostaw lub usług doc 35,5 2020.09.24 32
Wykaz osób doc 36,0 2020.09.24 30
Wzór oferty na dostawy doc 50,5 2020.09.24 30
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 95,0 2020.09.24 31
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2020.09.24 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2020.10.02 32

Pobierz wszystkie dokumenty